Dịch Vụ Giải Thể Công Ty Có Vốn Đầu Tư Nước Ngoài Tại Việt Nam

Như một quy luật tất yếu của thị trường, một công ty [...]

Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Cho Người Lao Động Nước Ngoài Tại Việt Nam

Bảo hiểm xã hội là chính sách an sinh không còn xa [...]

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN năm 2020

Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN đang được quy định tại [...]

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế Môn bài, GTGT, TNCN, TNDN mới nhất 2020

Căn cứ quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư 166/2013/TT-BTC [...]

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo khấu trừ hay trực tiếp

Theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định phương pháp Khấu trừ [...]

Cách xác định kê khai thuế GTGT theo quý hay tháng

Theo Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điểm b, [...]

Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2020

Bộ Phận Dịch Vụ Kế Toán của chúng tôi có đủ năng [...]

Các loại báo cáo thuế phải nộp hàng Tháng và Quý mới nhất 2020

Báo cáo thuế theo Tháng, Quý gồm những gì? Các tờ khai [...]