Chương trình huấn luyện nội bộ

Bên cạnh việc khuyến khích nhân viên, chuyên viên tư vấn làm việc tại LTS LAW luôn luôn tự mình trau dồi, học hỏi để không ngừng cập nhật thêm kiến thức và kỹ năng chuyên môn, LTS LAW còn định kỳ tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên tại các văn phòng hoạt động của LTS LAW.

Để tăng thêm cơ hội cọ xát thực tiễn cho nhân viên, chúng tôi cũng sẽ thường chuyên mời các chuyên gia là các luật sư có nhiều năm kinh nghiệm, các giảng viên tại các trường đại học danh tiếng hoặc những chuyên gia trong các lĩnh vực khác có liên quan để chia sẻ thêm kinh nghiệm cho các nhân viên của LTS LAW.

Leave a Reply