Lịch nộp các loại báo cáo thuế 2020

Bộ Phận Dịch Vụ Kế Toán của chúng tôi có đủ năng lực và kinh nghiệm thực tiễn để tư vấn cho hầu hết những vấn đề kế toán phức tạp nhất. Chúng tôi thường xuyên làm việc với các chi cục thuế địa phương như chi cục thuế hoặc cục thuế để giải quyết các vấn đề vướng mắc của khách hàng liên quan đến kế toán và thuế.

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2020 cụ thể: Hạn nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN – TNDN… mới nhất hiện nay.

Lưu ýHạn nộp Tờ khai thuế -> Cũng là hạn nộp Tiền thuế (nếu có)

Tóm tắt nội dung

1. thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

1.1. Công ty mới thành lập sẽ được miễn thuế môn bài 1 năm đầu:

– Những Công ty mới thành lập, Hộ gia đình, cá nhân lần đầu ra hoạt động, sản xuất kinh doanh sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12).

– Trong thời gian miễn lệ phí môn bài nêu trên nếu Công ty, Hộ gia đình, cá nhân: Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũng được miễn lệ phí môn bài trong thời gian đó.

– Những Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

1.2 Chỉ nộp Tờ khai lệ phí môn bài 1 lần, hạn chậm nhất là ngày 30/1 năm sau:

– Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

  1. a) Công ty mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
  2. b) Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài.

Như vậy: Chỉ khi mới thành lập DN hoặc thành lập chi nhánh là phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài.

– Dù thay đổi Vốn điều lệ thì cũng không phải nộp lại Tờ khai lệ phí môn bài (Chỉ xác định Mức thuế môn bài nếu có thay đổi thì nộp Tiền theo mức mới đó).

1.3 Nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

– Nếu công ty có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì công ty nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý DN.

– Nếu đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục Thuế

Nghị định 22/2020/NĐ-CP

Nghị định 139/2016/NĐ

Chi tiết: Cách kê khai thuế môn bài qua mạng

2. thời hạn nộp tờ khai thuế gtgt

Theo Tháng: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2020 là ngày 20/5/2050.

Theo Qúy: -> Hạn nộp Tờ khai thuế + Tiền thuế (nếu có) Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý sau.

Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT quý 2/2020 là ngày 30/7/2020

– Theo năm: Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên năm sau.

– Theo từng lần phát sinh: Chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh.

– Hồ sơ quyết toán thuế năm:  Gồm: Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN, Báo cáo tài chính và các phụ lục kèm theo. Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2020. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 30/3/2021.

– Trường hợp DN chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

———————————————————————–

Thời gian nộp tờ khai thuế qua trang web Thuế điện tử

Căn cứ theo khoản 3, điều 1 của thông tư 66/2019/TT-BTC hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế quy định:

Thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận:

  1. Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết.
  2. Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN

Như vậyNếu nộp hồ sơ thuế điện tử thì có thể nộp qua mạng bất cứ lúc nào và bất cứ thời điểm nào

3. thời hạn nộp tờ khai thuế tncn

– Nếu công ty kê khai thuế GTGT theo quý thì kê khai thuế TNCN cũng theo quý

– Nếu công ty kê khai thuế GTGT theo tháng thì xét 2 trường hợp như sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp > 50.000.000 thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp < 50.000.000 thì kê khai theo quý.

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu Tờ khai phải nộp: Tờ khai TNCN mẫu 05/KK-TNCN

Theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Chi tiết: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

4. thời hạn nộp tiền thuế tndn tạm tính

– Doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế TNDN: => Nhưng các bạn vẫn phải dựa vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để tự tạm tính tiền thuế TNDN nếu có thì đi nộp.

Theo Thông tư 151/2014/TT-BTC

5. thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn

– Hàng quý, công ty (trừ đối lượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp BC THSDHĐ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trong kỳ không sử dụng hóa đơn

– Hóa đơn thu cước dịch vụ viễn thông, hóa đơn tiền điện, hóa đơn tiền nước, hóa đơn thu phí dịch vụ của các ngân hàng, vé vận tải hành khách của các đơn vị vận tải, các loại tem, vé, thẻ và một số trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính không phải báo cáo đến từng số hóa đơn mà báo cáo theo số lượng (tổng số) hóa đơn theo mẫu; trong đó không phải điền dữ liệu vào các cột chi tiết từ số đến số, chỉ điền dữ liệu vào các cột số lượng hóa đơn

Mẫu báo phải nộp: Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý Mẫu BC26-AC

Chú ý:  

– Tất cả các DN nộp BC THSDHĐ theo quý (kể cả DN mới thành lập) -> Chỉ có những DN thuộc diện rủi ro cao về thuế thì phải làm theo Tháng.

– Nếu DN mới thành lập chưa thông báo phát hành hóa đơn thì không phải làm BC THSDHĐ.

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

————————————————————————
 

LTS LAW xin tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo theo từng tháng, quý và từng loại cụ báo cáo thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2020:

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1
20/1/2020
Tờ khai Thuế GTGT T12/2019
Tờ khai Thuế TNCN T12/2019 (nếu có)
 30/1/2020
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2019 Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2019 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2019 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2019 Nộp tiền thuế môn bài năm 2020
Nộp tiền thuế môn bài năm 2020
2
20/2/2020

Tờ khai Thuế GTGT T1/2020
Tờ khai Thuế TNCN T1/2020 (nếu có)
3
20/3/2020
Tờ khai Thuế GTGT T2/2020
Tờ khai Thuế TNCN T2/2020 (nếu có)
30/3/2020 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2019  Quyết toán Thuế TNDN năm 2019 
Quyết toán Thuế TNCN năm 2019 Quyết toán Thuế TNCN năm 2019
Báo Cáo Tài Chính năm 2019 Báo Cáo Tài Chính năm 2019
4
20/4/2020
Tờ khai Thuế GTGT T3/2020
Tờ khai Thuế TNCN T3/2020 (nếu có)
30/4/2020
 Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2020 Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2020 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2020 (nếu có) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2020
5
20/5/2020
Tờ khai Thuế GTGT T4/2020
Tờ khai Thuế TNCN T4/2020 (nếu có)
6
20/6/2020
Tờ khai Thuế GTGT T5/2020
Tờ khai Thuế TNCN T5/2020 (nếu có)
7
20/7/2020
Tờ khai Thuế GTGT T6/2020
Tờ khai Thuế TNCN T6/2020 (nếu có)
30/7/2020
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2020 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020
Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2020 (nếu có)
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2020 BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2020
8
20/8/2020
Tờ khai Thuế GTGT T7/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN T7/2020 (nếu có)
9
20/9/2020
Tờ khai Thuế GTGT T8/2020 (nếu có)
Tờ khai Thuế TNCN T8/2020 (nếu có)
10 20/10/2020
Tờ khai Thuế GTGT T9/2020
Tờ khai Thuế TNCN T9/2020 (nếu có)
 30/10/2020
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2020 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020
Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2020 (nếu có)
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2020 BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2020
11
20/11/2020
Tờ khai Thuế GTGT T10/2020
Tờ khai Thuế TNCN T10/2020 (nếu có)
12
20/12/2020
Tờ khai Thuế GTGT T11/2020
Tờ khai Thuế TNCN T11/2020 (nếu có)

Nếu chậm nộp so với thời hạn nêu trên -> Quý Công ty sẽ bị tính tiền phạt, chi tiết xem tại: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

Bộ Phận Dịch Vụ Kế Toán của LTS LAW với đội ngũ đông đảo luật sư và những chuyên gia kế toán có nhiều năm kinh nghiệm đã và đang hỗ trợ rất nhiều khách hàng tuân thủ các quy định về kế toán và thuế. Tại LTS LAW, chúng tôi đã và đang áp dụng nhiều gói chi phí để khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với dự toán ngân sách của mình.

Tham khảo Dịch vụ Kế toán của LTS LAW tại: Dịch vụ Kế toán

Liên hệ LTS LAW

“>