Giải quyết tranh chấp

LTS LAW (Bộ Phận Tranh Tụng) với đội ngũ luật sư có nhiều năm kinh nghiệm tham gia bảo vệ cho các khách hàng là doanh nghiệp và cá nhân tại Tòa án và Trọng tài trong các tranh chấp dân sự, thương mại, hôn nhân & gia đình.

Tại LTS LAW, có sự phối hợp rất chặt chẽ giữa các bộ phận khác nhau trong công ty nhằm tận dụng thế mạnh về kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của các Luật sư và chuyên gia pháp lý nhằm đem lại hiệu quả tối ưu trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng. Ngoài ra, với kinh nghiệm lâu năm làm việc trong lĩnh vực tranh tụng, các Luật sư của LTS LAW còn thường xuyên chủ động tham vấn ý kiến chuyên môn từ các Tòa án và các cơ quan nhà nước có liên quan về một vụ việc cụ thể để đảm bảo đưa ra phương án bảo vệ tốt nhất cho khách hàng.

Tuy nhiên, các Luật sư tại LTS LAW luôn luôn chủ trương phương án đưa vụ việc ra giải quyết bằng cơ chế Tòa án hoặc Trọng tài là phương án lựa chọn cuối cùng. Thay vào đó, các Luật sư của LTS LAW luôn ưu tiên sử dụng các biện phải giải quyết tranh chấp tiền tố tụng (như đàm phán, nhờ bên thứ ba trung gian hòa giải, hoặc cảnh bảo việc khởi kiện ra Tòa án, Trọng tài hoặc cảnh báo việc tiến hành thủ tục phá sản đối với khách nợ).

Với phương pháp tiếp cận nêu trên cộng với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực đàm phán và giải quyết tranh chấp không qua Tòa án, Trọng tài, chúng tôi đã hỗ trợ thành công cho rất nhiều khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp mà không phải đưa vụ việc ra Tòa án hoặc Trọng tài và qua đó, giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian, nỗ lực và chi phí cho khách hàng cũng như luật sư của khách hàng.

Hiện nay, LTS LAW có thể hỗ trợ khách hàng thông qua các phương thức giải quyết tranh chấp sau đây:

  • Giải quyết tranh chấp tại Tòa án
  • Giải quyết tranh chấp tại Trọng tài thương mại trong và ngoài nước
  • Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án (thương lượng, trung gian hòa giải, cảnh báo khởi kiện hoặc tiến hành các biện pháp pháp lý)
  • Thu hồi nợ thương mại không thông qua tố tụng

Tại LTS LAW, chúng tôi đang áp dụng nhiều gói dịch vụ khác nhau (ví dụ: thu phí không phụ thuộc vào kết quả công việc, thu phí ban đầu kế hợp với thu phí thành công, thu phí trên cở sở không thành công không thu phí (No collection – No fee)  thiết kế nhiều gói). Với các cấu trúc phí nêu trên, khách hàng của chúng tôi luôn luôn cảm thấy hài lòng vì họ được tự do lựa chọn phương án trả phí phù hợp với tính chất vụ việc và kế hoạch ngân sách của mình.

Leave a Reply