Ls. Đỗ Thị Sương

Luật sư Đỗ Thị Sương

Cộng tác viên

Công ty Luật TNHH MTV LTS

 

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

Email: suong.do@lts.com.vn

Tel: (028) 6287 4492

 

 

 Học vấn:

  • Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại niên khóa 2005 – 2009
  • Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp niên khóa 2011

  Tổ chức nghề nghiệp:

  • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  • Liên đoàn Luật sư Việt Nam

  Quá trình làm việc

Luật sư Đỗ Thị Sương có gần 10 năm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý. Các lĩnh vực chuyên môn của bà bao trùm hầu hết các khía cạnh liên quan đến quản trị nội bộ doanh nghiệp và lao động, hôn nhân gia đình, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tư vấn hoạt động nội bộ doanh nghiệp về xây dựng Điều lệ doanh nghiệp, tư vấn xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp, tư vấn xây dựng các quy chế hoạt động của doanh nghiệp (Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị…), tư vấn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, giải quyết tranh chấp lao động, thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động… nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

 Các công việc điển hình

  • Tham gia tư vấn các Hợp đồng tín dụng vay vốn cho doanh nghiệp với Ngân hàng; 
  • Tham gia tư vấn và soạn thảo các Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp với các đối tác trong nước và nước ngoài;
  • Tham gia tư vấn xây dựng đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp;
  • Xây dựng điều lệ, sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, quy chế quản trị nội bộ doanh nghiệp…;
  • Soạn thảo các Hợp đồng lao động cho người lao động của doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Tư vấn và xử lý kỷ luật lao động.

Leave a Reply