Ls. Trương Thu Minh

 

Luật sư Trương Thu Minh

 

Email: minh.truong@lts.com.vn

Điện thoại: (028) 6287 4492

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

 

 Học vấn: 

 • Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại
 • Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp năm 2011
 • Chứng chỉ hành nghề môi giới Bất Động Sản của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh năm 2011
 • Chứng chỉ hành nghề định giá Bất Động Sản của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh năm 2011
 • Chứng chỉ nghiệp vụ Thư ký – Trợ lý tại Trung tâm phát triển Khoa học Kinh tế – Viện nghiên cứu Á Châu năm 2011
 • Chứng chỉ nghiệp vụ Kỹ năng soạn thảo văn bản và hợp đồng thương mại tại Liên đoàn luật sư Việt Nam năm 2012
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo Tư duy pháp lý – Đoàn Luật sư Tp. HCM năm 2012
 • Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Bộ tư pháp năm 2014

  Tổ chức nghề nghiệp:

 • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 Quá trình làm việc:

 • Nhân viên kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng Thịnh Phát: Tìm hiểu các dự án Bất Động Sản. Tìm kiếm và khai thác khách hàng, giải thích các Hợp đồng của chủ đầu tư cho khách hàng mua Bất Động Sản.
 • Nhân viên pháp lý tại Công ty Cổ phần Đầu tư Me Ga: Cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty; Soạn thảo các Hợp đồng liên quan đến việc tư vấn, tiếp thị và phân phối độc quyền bất động sản; Kiểm tra tính pháp lý của các Hợp đồng liên quan đến hoạt động của công ty; Tư vấn các thủ tục liên quan đến đầu tư dự án bất động sản; Tư vấn các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ như logo, sáng kiến dưới dạng catologue, brochure …
 • Trợ lý Tổng Giám đốc về Pháp chế và Kế hoạch tại Công ty Cổ phần Đầu tư Me Ga: Tham gia đàm phán và ký kết Hợp đồng với các đối tác trong nước; Lên kế hoạch công việc và tổng hợp các báo cáo về tiến độ công việc gửi Ban Tổng Giám đốc; Phổ biến, đào tạo kiến thức pháp luật hàng quý cho nhân viên công ty.
 • Trưởng phòng Nhân sự – Pháp lý tại Công ty Cổ phần Đầu tư Me Ga: Quản lý phòng Nhân sự – Pháp lý; Quản lý về nhân sự: kiểm tra các hoạt động nhân sự công ty về bảo hiểm, tiền lương và các chế độ khác. Kiểm soát và ban hành các quy chế nội bộ công ty liên quan đến người lao động; Chuyên viên đánh giá nội bộ thuộc Ban ISO: tiến hành đánh giá ISO định kỳ các phòng ban; Huấn luyện cho nhân viên toàn Công về các quy trình ISO của Công ty; Đào tạo kỹ năng mềm hàng tuần cho nhân viên toàn Công ty.
 • Nhân sự – Pháp lý kiêm Trưởng Ban ISO tại Công ty Cổ phần Đầu tư Me Ga: Trưởng Ban đánh giá nội bộ ISO: tiến hành đánh giá ISO định kỳ các phòng ban; Huấn luyện cho nhân viên toàn Công về các quy trình ISO của Công ty; Đào tạo kỹ năng mềm hàng tuần cho nhân viên toàn Công ty.
 • Phó Phòng Hành chính – Nhân sự tại Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn kiêm Trưởng phòng Nhân sự – Pháp lý Công ty Cổ phần Đầu Tư Me Ga: Phụ trách công việc tại Công ty Cổ phần Đầu Tư Me Ga. Phụ trách công tác pháp lý cho toàn Công ty Cổ phần Việt Long Sài Gòn: soạn thảo, đàm phán các hợp đồng phát sinh trong quá trình hoạt động. Tiến hành các thủ tục liên quan đến giấy pháp kinh doanh; Tập huấn, đào tạo cho nhân viên, công nhân về các quy định của công ty, các quy định của pháp luật về lao động; Tuyển dụng lao động; Quản lý công tác văn thư, lưu trữ, các công việc hành chính của công ty; Đào tạo kỹ năng mềm hàng tuần cho nhân viên toàn Công ty.
 • Phó Phòng Hành chính – Nhân sự kiêm Trợ lý Giám đốc tại Công ty TNHH Thanh Niên Investment: Quản lý các công việc của Phòng Hành Chính – Nhân Sự; Tham mưu Ban Giám đốc các vấn đề về pháp lý liên quan đến hoạt động công ty; Thay mặt Ban Giám đốc liên hệ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục theo yêu cầu công việc; Tranh tụng khi có tranh chấp.

Leave a Reply