Ls. Trần Văn Tuấn

Luật sư Trần Văn Tuấn

 

Email: tuan.tran@lts.com.vn

Điện thoại: (028) 6287 4492

Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh

 

 Học vấn:

  •   Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại niên khóa 2005 – 2009
  •  Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Học viện Tư pháp niên khóa 2009

  Tổ chức nghề nghiệp:

  • Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
  •  Liên đoàn Luật sư Việt Nam

 Quá trình làm việc

  • Luật sư Trần Văn Tuấn có gần 10 năm hành nghề trong lĩnh vực pháp chế trong các công ty hàng đầu Việt Nam.
  • Có 02 năm làm Phó Phòng Pháp chế  – Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec (CotecLand). Tham gia tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến công tác điều hành doanh nghiệp.Thành lập, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của nhiều công ty khác: Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Trường Sinh, Công ty Trí Nhân, Công ty Viên Ngọc Xanh, Công ty KosMos, Công ty Dịch vụ Tổng hợp Bình Minh…..
  • Có 02 năm làmTrưởng phòng Pháp chế – Trợ lý Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai. Tham gia thành lập và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (giữa cổ đông nhà nước là Bệnh viện Đồng Nai và các cổ đông tư nhân là Công ty Cotec Group, CotecLand với hình thức hợp tác xã hội hóa Y tế công tư). Soạn thảo bản thỏa thuận cổ đông sang lập, điều lệ công ty, quy chế phối hợp hoạt động của 02 khối công tư. Thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần, thay đổi vốn điều lệ, vốn góp các cổ đông, chuyển nhượng cổ phần … Soạn thảo các hồ sơ xin chấp thuận đầu tư Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Giai đoạn 2 gửi các Sở/Ban/Ngành liên quan. Trực tiếp và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc làm việc với các Sở/Ban/Ngành liên quan về các thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư dự án, xin phép quy hoạch 1/500, xin thuê đất, và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động đầu tư dự án Bệnh viện. Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các vấn đề pháp lý liên quan đến công tác điều hành doanh nghiệp. Tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng với các nhà thầu xây dựng, các nhà cung cấp vật tư thiết bị cho Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai – Giai đoạn 2. Soạn thảo ban hành các quyêt định bổ nhiệm, tái bổ nhiệm các nhân sự cấp cao của Công ty. Trực tiếp soạn thảo, làm việc với cơ quan ban ngành các tỉnh để xin giấy phép đầu tư dự án Bệnh viện tại Cần Thơ, DakLak, Nghệ An.
  • Làm Giám sát pháp lý cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (NovaLand). Quản lý bộ phận Thủ tục pháp lý Doanh nghiệp về việc Thành lập,Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Novaland và các Công ty thành viên. Soạn thảo, tư vấn cho Ban điều hành các Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên các công ty về điều hành quản lý, bổ nhiệm nhân sự. Soạn thảo, tư vấn soạn thảo Điều lệ, Quy chế, Quy trình liên quan đến hoạt động công ty. Soạn thảo, tư vấn soạn thảo các Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng cổ phần, tư vấn thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên, vốn sở hữu, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp. Thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, sở hữu trí tuệ.
  • Là Phó Giám đốc Công ty TNHH Công Đoàn Hàng Không Miền Nam. Cùng với Tổng giám đốc tổ chức, điều hành các công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Xây dựng, tổ chức bộ máy vận hành, cơ cấu tổ chức, điều lệ công ty. Làm việc với các đối tác, khách hàng để hợp tác cho thuê bảng biểu quảng cáo sân bay, mặt bằng bán hàng Ga quốc nội, quốc tế. Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Thành viên các phương án kinh doanh dịch vụ phù hợp tại Sân bay Tân Sơn Nhất và các dịch vụ khác liên quan đến Du lịch.
  • Hiện tại là Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế Công ty CP Tổng công ty Đức Tín Thành Sài Gòn. Phụ trách các công việc liên quan đến công tác tổ chức hành chính của công ty. Tham mưu Ban Giám đốc xây dựng, kiện toàn, cải tiến và tổ chức áp dụng cơ chế quản lý hành chính của Công ty. Chỉ đạo công tác văn thư, lưu trữ, và quản lý thông tin nội bộ trong Công ty, thông tin đến và đi. Chỉ đạo, tổ chức quản lý trang thiết bị, phương tiện và cơ sở hạ tầng Công ty. Tổ chức lập kế hoạch, mua sắm, cấp phát và giám sát sử dụng văn phòng phẩm, máy móc, trang thiết bị văn phòng. Tổ chức theo dõi hoạt động của hệ thống máy móc, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng văn phòng và khắc phục sửa chữa các sự cố. Ký duyệt lệnh điều động và kiểm soát việc sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, bảo hiểm… phương tiện vận chuyển (xe ôtô). Tham gia tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động: Văn hoá – văn nghệ quần chúng, các phong trào đoàn thể. Quản lý, giám sát nhân sự trực thuộc

Leave a Reply