Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp – Điều kiện, thủ tục

Doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi muốn thay đổi các thông tin được ghi nhận trong đó. Hãy cùng LTS LAW tìm hiểu rõ hơn về thủ tục điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp trong bài viết này.

Tóm tắt nội dung

Những trường hợp cần làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Khi doanh nghiệp cần điều chỉnh nội dung trên Giấy đăng ký doanh nghiệp theo tình hình thực tế thì cần làm thủ tục điều chỉnh. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, khi doanh nghiệp cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp khi thay đổi các thông tin sau:

 • Địa chỉ trụ sở chính
 • Đại diện pháp luật
 • Chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên) / thành viên công ty (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên).
 • Tên công ty
 • Vốn điều lệ công ty
 • Các thông tin đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có sự thay đổi như số điện thoại, Website, Fax, Email,…
 • Đối với ngành nghề không thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi để được cấp Giấy xác nhận thay đổi ngành nghề công ty.
Các nội dung khi thay đổi phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Các nội dung khi thay đổi phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ cần chuẩn bị để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

Hồ sơ cần chuẩn bị để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho từng trường hợp thay đổi như sau:

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đổi địa chỉ trụ sở chính được chia làm 2 trường hợp như sau:

 • Trường hợp 1: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty sang quận, huyện, tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác làm thay đổi cơ quan thuế quản lý thì công ty cần phải làm thủ tục quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý cũ trước. Sau khi đã có xác nhận của cơ quan thuế quản lý về việc công ty đã hoàn tất nghĩa vụ thuế và chuyển trụ sở sang địa chỉ mới thì công ty sẽ tiến hành nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ lên cơ quan đăng ký doanh nghiệp.
 • Trường hợp 2: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty sang quận, huyện, tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương khác mà không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý thì công ty chỉ cần tiến hành nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ lên cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

 

Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi trụ sở chính
 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty TNHH một thành viên/ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 3. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 4. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ

Những việc cần làm sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sau khi đã đổi trụ sở công ty:

 1. Khắc con dấu mới cho phù hợp với địa chỉ trụ sở mới
 2. Làm lại bảng hiệu công ty
 3. Cập nhật lại Điều lệ công ty
 4. Thay đổi thông tin trên các Giấy phép con, Chi nhánh, VPĐD hoặc công ty con (nếu có).
Hồ sơ cần chuẩn bị để thay đổi Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do chuyển trụ sở chính công ty đến nơi khác
Hồ sơ cần chuẩn bị để thay đổi Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do chuyển trụ sở chính công ty đến nơi khác

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Trường hợp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do tên công ty có sự điều chỉnh thì cần cung cấp hồ sơ với những giấy tờ như sau:

 1. Thông báo thay đổi tên công ty
 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc đăng ký thay đổi tên công ty đối với Công ty TNHH một thành viên/ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 3. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc đăng ký thay đổi tên công ty đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 4. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ.

Những việc cần làm sau khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới sau khi đã đổi trụ sở công ty:

 1. Khắc con dấu mới
 2. Cập nhật lại Điều lệ công ty
 3. Làm lại bảng hiệu công ty
 4. Thay đổi thông tin trên các Giấy phép con, Chi nhánh, VPĐD hoặc công ty con (nếu có)

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Khi có sự thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ để thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

 1. Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh
 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty đối với Công ty TNHH một thành viên/ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 3. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 4. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ

Nếu ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp muốn bổ sung là ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh cụ thể đối với ngành nghề kinh doanh đó.

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu có giấy phép con thì sau khi đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp cần tiến hành các thủ tục xin giấy phép con tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Xin giấy phép con là điều kiện đủ để doanh nghiệp hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh có yêu cầu xin giấy phép con.

Đối với ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định, doanh nghiệp phải đăng ký vốn điều lệ công ty bằng hoặc lớn hơn vốn pháp định cho lĩnh vực hành nghề có trong đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

Khi doanh nghiệp có sự thay đổi về vốn điều lệ thì cần phải thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

 1. Thông báo thay đổi vốn điều lệ của công ty.
 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc điều chỉnh vốn điều lệ của công ty đối với Công ty TNHH một thành viên/ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 3. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc điều chỉnh vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên/ Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau (trường hợp tiếp nhận thêm thành viên mới):

– Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng.

 1. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 2. Danh sách thành viên nếu là công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 3. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ.
Hồ sơ thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp khi vốn điều lệ tăng/giảm
Hồ sơ thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp khi vốn điều lệ tăng/giảm

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu/ thành viên công ty

 1.     Thông báo thay đổi chủ sở hữu/ thành viên công ty.
 2.     Quyết định của Chủ sở hữu công ty đối với Công ty TNHH một thành viên/ Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 3.     Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 4.     Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau

– Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp chủ sở hữu mới/ thành viên mới là cá nhân;

– Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp chủ sở hữu mới/ thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng.

 1. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài
 2. Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.
 3. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp có quyết định thay đổi người đại diện hoặc bổ sung thêm người đại diện thì cần chuẩn bị các thủ tục sau:

 1. Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.
 2. Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực của Đại diện pháp luật mới;
 3. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên; Quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Quyết định của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
 4. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
 5. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 6. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ

Đối với những công ty có vốn đầu tư nước ngoài có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ngoài thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cũng cần làm hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ Tục Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư

(Đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)

Khi thực hiện dự án đầu tư, nếu có thay đổi về vốn, thời hạn, quy mô, địa chỉ thực hiện dự án đầu tư, mục tiêu dự án, người đại diện … thì nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Để quý khách hàng hiểu rõ về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, LTS LAW xin chia sẻ với quý khách hàng thủ tục sơ bộ như sau:

Các trường hợp phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương điều chỉnh một hoặc một số nội dung trong các nội dung sau và không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư:

 • Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại, website…;
 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
 • Diện tích đất sử dụng cho dự án;
 • Mục tiêu, quy mô dự án;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động); tiến độ góp vốn và huy động vốn;
 • Thời hạn hoạt động của dự án;
 • Tiến độ thực hiện dự án, tiến độ thực hiện mục tiêu hoạt động;
 • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ áp dụng;
 • Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án;
 • Thay đổi mục tiêu hoạt động;
 • Một số trường hợp khác.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Trước khi nộp hồ sơ, nhà đầu tư phải kê khai trực tuyến thông tin về dự án đầu tư tại Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (dautunuocngoai.gov.vn hoặc fdi.gov.vn). Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày kê khai trực tuyến, nhà đầu tư phải nộp 01 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư tới Cơ quan đăng ký đầu tư.

Tùy theo dự án đầu tư mà hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận dự án đầu tư bao gồm:

Trường hợp 1: Thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Hộ chiếu của nhà đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư….
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc).

Trường hợp 2: Những trường hợp điều chỉnh còn lại:

Hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư
 • Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ (điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư 2014) gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản gốc).
Cách thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam
Cách thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Việt Nam

Trình tự thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

Đây là bước đầu tiên trong quy trình thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp muốn đổi trụ sở chính khác quận, khác tỉnh làm thay đổi cơ quan thuế quản lý. Trước khi tiến hành thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp thì phải xác nhận nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế. Sau khi nhận được giấy xác nhận của cơ quan thuế thì doanh nghiệp mới có thể bắt đầu thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại trụ sở mới.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

Khi xác định được nội dung cần thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì quý khách sẽ chuẩn bị hồ sơ tương ứng đã được nêu ở phần trên của bài viết này. Hoặc sử dụng dịch vụ thay đổi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của LTS LAW để tiết kiệm thời gian và công sức. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách quy trình thực hiện tối ưu nhất và soạn thảo đầy đủ hồ sơ.

Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hiện nay, hồ sơ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được qua cổng tin điện tử quốc gia https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. Người thực hiện thủ tục có thể sử dụng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể định dạng “.pdf”.

Bước 4: Nhận kết quả

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu đầy đủ thông tin thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thay đổi thông tin của doanh nghiệp theo yêu cầu. Đồng thời cấp cho doanh nghiệp một trong các giấy tờ pháp lý gồm Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới và Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại LTS LAW

Thông thường, để tránh sai sót và mất nhiều thời gian thì các doanh nghiệp thường nhờ đơn vị cung cấp dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. LTS LAW là nơi được nhiều doanh nghiệp lựa chọn với những lý do như sau: 

 • Có đội ngũ Luật sư, tư vấn am hiểu về hệ thống pháp lý tại Việt Nam.
 • Đội ngũ nhân viên tận tình, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc.
 • Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và đưa ra giải pháp phù hợp cho các khách hàng nước ngoài.
 • LTS LAW áp dụng quy trình, hệ thống biểu mẫu nhằm đảm bảo tính đồng nhất chất lượng dịch vụ.
Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

LTS LAW chuyên tư vấn các vấn đề về pháp luật cho người nước ngoài tại Việt Nam. Dịch vụ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của chúng tôi được nhiều khách hàng quan tâm. Nếu bạn đang tìm hiểu về thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì hãy liên hệ với chúng theo số hotline trên màn hình để được tư vấn.

LTS LAW FIRM

Địa chỉ: Phòng 602, Lầu 6, 520 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3,TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Email: contact@lts.com.vn

Hotline: (+84) 902 798 066

contact