Đầu tư nước ngoài

LTS LAW (Bộ Phận Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài) chuyên tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân nước ngoài và các cá nhân, công ty trong nước trong các trường hợp sau đây:

  • Khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn thành lập mới công ty 100% vốn nước ngoài hoặc công ty liên doanh với tổ chức, cá nhân Việt Nam
  • Khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, cổ phần hiện hữu trong công ty Việt Nam
  • Khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn góp thêm vốn hoặc mua cổ phần phát hành mới hoặc tài sản từ công ty Việt Nam
  • Khách hàng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
  • Cá nhân, công ty tại Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
  • Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…

Dựa trên nhu cầu của từng khách hàng, LTS LAW sẽ tư vấn khách hàng một số hoặc tất cả những nội dung sau đây:

LTS LAW (Bộ Phận Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài) với đội ngũ ở cả 02 văn phòng ở 02 thành phố đầu tàu của đất nước (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) gồm nhiều Luật sư, chuyên gia pháp lý thông thạo ngoại ngữ (tiếng Anh), có kiến thức pháp lý bao quát, kinh nghiệm thực tiễn và đặc biệt là hiểu biết về ngành nghề kinh doanh của khách hàng.

Cùng với chính sách phí rõ ràng, hợp lý, chúng tôi tự hào đã tư vấn thành công nhiều giao dịch đầu tư có yếu tố nước ngoài và giúp các khách hàng mở rộng thành công sự hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Leave a Reply