Tư vấn luật công ty và thương mại

LTS LAW (Bộ Phận Tư Vấn Luật) với đội ngũ nhân sự ở cả 02 văn phòng ở 02 thành phố đầu tàu của đất nước (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) gồm nhiều Luật sư, chuyên gia pháp lý thông thạo ngoại ngữ (tiếng Anh), có kiến thức pháp lý bao quát, kinh nghiệm thực tiễn và đặc biệt là hiểu biết về ngành nghề kinh doanh của khách hàng. Do đó, LTS LAW có thể cung cấp đầy đủ mọi dịch vụ pháp lý cho khách hàng trên các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.

LTS LAW tự hào hiện nay rất nhiều những công ty trong nước và nước ngoài đang là khách hàng của chúng tôi. Các Luật sư và chuyên gia pháp lý giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực Công ty & Thương mại của chúng tôi tư vấn cho các công ty và nhà đầu tư các lĩnh vực sau:

  THÀNH LẬP CÔNG TY

 • Công ty 100% vốn trong nước
 • Công ty liên doanh; công ty 100% vốn nước ngoài
 • Đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, VPĐD, địa điểm kinh doanh)
 • Thành lập công ty tại nước ngoài

 LUẬT CÔNG TY

 • Biên bản ghi nhớ; thỏa thuận cổ đông; thỏa thuận đứng tên hộ; điều lệ;
 • Quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị
 • Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty (giữa các cổ đông, thành viên công ty; giữa cổ đông, thành viên công ty với người quản lý trong công ty)
 • Quản trị tuân thủ quy định pháp luật & quan hệ với chính quyền

  LUẬT KINH DOANH & THƯƠNG MẠI

 • Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ
 • Hợp đồng đại lý, phân phối, nhượng quyền
 • Hợp đồng vay
 • Tranh chấp kinh doanh & thương mại

 LAO ĐỘNG & VIỆC LÀM

 • Hợp đồng lao động
 • Nội quy lao động & thỏa ước lao động tập thể
 • Thỏa thuận bồi thường, bảo mật & chống cạnh tranh
 • Xử lý kỷ luật lao động

Leave a Reply