VISA LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc và đã [...]

VISA DOANH NGHIỆP (DN1) TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc và được [...]

VISA ĐẦU TƯ (ĐT2) TẠI VIỆT NAM

Theo Điều 8, Luật số 47/2014/QH13 Quy định về Nhập cảnh, xuất [...]

VISA ĐẦU TƯ (ĐT1) TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, những nhà đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu/ [...]

Visa cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong giai đoạn Covid 19

Trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 đang dần được kiểm soát [...]

Thủ tục xin Thị thực cho người nước ngoài trong giai đoạn Covid 19

Trong bối cảnh dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp Covid 19 [...]

Một số vấn đề cần lưu ý đối với các giao dịch về nhà ở

Các giao dịch về nhà ở bao gồm mua bán, cho thuê, [...]

Người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

Vấn đề người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam đang là [...]

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

Việc người nước ngoài cũng như người Việt Nam định cư ở [...]

Thủ tục Giấy phép lao động sau khi hết hiệu lực cho người lao động nước ngoài

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc [...]