Thủ Tục Chia, Tách Doanh Nghiệp

Các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển đến [...]

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Lựa chọn địa điểm kinh doanh có ảnh hưởng rất lớn đến [...]

Thay đổi Vốn điều lệ doanh nghiệp

Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ [...]

Thay đổi thành viên công ty

Trong quá trình hoạt động, do việc tái cơ cấu doanh nghiệp [...]

Thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân [...]

Thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty

Do nhu cầu sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề mà hiện [...]

Thay đổi thông tin cổ đông sáng lập của công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một [...]

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

NHỮNG LƯU Ý KHI CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP Các hình [...]

Giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây: Kết [...]

Thay đổi Tên công ty

Tên công ty là yếu tố đầu tiên được biết tới và [...]