VISA DOANH NGHIỆP (DN1) TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, người nước ngoài nhập cảnh vào làm việc và được doanh nghiệp tại Việt Nam bảo lãnh thông thường sẽ được cấp thị thực có ký hiệu DN1.

Theo Điều 8, Luật số 47/2014/QH13 Quy định về Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú cho người nước ngoài tại Việt Nam được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 51/2019/QH14 quy định:

“DN1 – Cấp cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.”

Như vậy, thị thực có ký hiệu DN1 sẽ được cấp cho cho người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam.

Tóm tắt nội dung

i. ĐIỀU KIỆN CẤP THỊ THỰC DOANH NGHIỆP (DN1) CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM

Theo quy định tại Điều 10 Luật số 47/2014/QH13 quy định điều kiện cấp thị thực như sau:

–  Người nước ngoài phải có Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế

–  Người nước ngoài được cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh

–  Người nước ngoài không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh.

Ngoài ra, để chứng minh mục đích nhập cảnh vào Việt Nam đối với một số trường hợp đặc biệt, khi đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài phải có các giấy tờ chứng minh mục đích nhập cảnh.

ii. THỜI HẠN THỊ THỰC DOANH NGHIỆP (DN1)

Theo quy định tại Luật số 47/2014/QH13, thị thực Doanh nghiệp (DN1) được cấp cho người nước ngoài sẽ có thời hạn không quá 12 tháng.

Lưu ý: Đối với trường hợp Hộ chiếu hoặc giấy tờ đi lại quốc tế của người nước ngoài có thời hạn ít hơn 12 tháng. Thị thực Doanh nghiệp (DN1) sẽ được cấp có thời hạn ngắn hơn thời hạn của Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế ít nhất là 30 ngày.

iii. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP THỊ THỰC DOANH NGHIỆP (DN1)

Tổ chức, công ty mời, bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam phải chuẩn bị và nộp hồ sơ bảo lãnh xin Visa DN cho người nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp thị thực Doanh nghiệp (DN1) cho người nước ngoài gồm:

–  Công văn đề nghị xét duyệt nhập cảnh đối với người nước ngoài (Mẫu NA2);

–  Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức (Mẫu NA16);

–  Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, doanh nghiệp mời, bảo lãnh;

–  Lịch trình làm việc của người nước ngoài tại tổ chức, doanh nghiệp;

–  Giấy giới thiệu.

iv. TRÌNH TỰ CẤP THỊ THỰC DOANH NGHIỆP (DN1)

Tổ chức, doanh nghiệp mời, bảo lãnh người nước ngoài nộp một bộ hồ sơ đề nghị cấp thị thực Doanh nghiệp (DN1) cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh nơi có trụ sở.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đề nghị xét duyệt thị thực cho người nước ngoài.

Trong trường hợp được chấp thuận, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ ra Công văn chấp thuận xét duyệt nhập cảnh của tổ chức, doanh nghiệp và gửi thông báo đến Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài hoặc Cửa khẩu quốc tế nơi người nước ngoài được nhận thị thực.

v. LỆ PHÍ CẤP THỊ THỰC DOANH NGHIỆP (DN1)

STT NỘI DUNG MỨC THU
1 Cấp thị thực có giá trị một lần 25 USD/chiếc
2 Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:
        a Loại có giá trị đến 03 tháng 50 USD/chiếc
        b Loại có giá trị trên 03 tháng đến 06 tháng 95 USD/chiếc
        c Loại có giá trị trên 06 tháng đến 01 năm 135 USD/chiếc

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW