Visa cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong giai đoạn Covid 19

Trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 đang dần được kiểm soát tại Việt Nam. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang dần được phục hồi kéo theo nhu cầu về sử dụng lao động. Để đáp ứng nhu cầu về lao động, doanh nghiệp tại Việt Nam đã và đang tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc. Với sự hỗ trợ về chính sách của nhà nước, các doanh nghiệp hiện nay có thể tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong giai đoạn Covid 19.

Vậy làm thế nào để người lao động nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam trong giai đoạn Covid 19?

Tóm tắt nội dung

i. Đối tượng

Theo Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/05/2020 và Công văn số 3949/CV–BCD ngày 24/07/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid 19, người lao động nước ngoài phải thuộc một trong các trường hợp sau:

– Chuyên gia kỹ thuật;

– Lao động kỹ thuật cao;

– Nhà quản lý doanh nghiệp.

ii. Điều kiện

Người lao động nước ngoài có nhu cầu vào làm việc tại Việt Nam phải được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam thực hiện các thủ tục xin thị thực cho người nước ngoài trong giai đoạn Covid 19 hiện nay.

Ngoài ra, người lao động nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Người nước ngoài phải được xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR trước khi nhập cảnh vào Việt Nam tại Phòng xét nghiệp do chính phủ phê duyệt hoặc thuộc hệ thống phòng xét nghiệm của Tổ chức Y tế thế giới.

– Người nước ngoài phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc được bảo lãnh bởi tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp mắc Covid 19.

– Tuân thủ các yêu cầu về cách ly và khai báo y tế tại Việt Nam.

iii. Thủ tục và hồ sơ

a) Đối với tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh

Bước 1: Xin đề nghị nhập cảnh tại Ủy ban nhân dân. Hồ sơ gồm:

+ Đơn giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;

+ Danh sách người nước ngoài dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam;

+ Hộ chiếu của người nước ngoài;

+ Các tài liệu khác;

Bước 2: Đăng ký nơi cách ly và phương án cách ly tại Sở Y tế địa phương.

+ Phương án cách ly;

+ Hợp đồng thuê phòng tại nơi đăng ký cách ly;

+ Chấp thuận của Ủy ban nhân dân tại địa phương;

+ Các tài liệu khác.

Bước 3: Xin chấp thuận nhập cảnh của Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh.

+ Chấp thuận của Ủy ban nhân dân và Sở Y tế địa phương;

+ Công văn đề nghị chấp thuận nhập cảnh;

+ Văn bản giới thiệu mẫu con dấu của tổ chức, doanh nghiệp;

+ Phương án cách ly của Công ty;

+ Vé máy bay;

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+ Các tài liệu khác.

b) Đối với người lao động nước ngoài

Sau khi được tổ chức, doanh nghiệp bảo lãnh thị thực và đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, người lao động nước ngoài sẽ liên hệ với Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam để được cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.

iv. Thời gian thực hiện

Tùy vào quá trình xử lý và thẩm định hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền, thủ tục xin chấp thuận cấp Visa cho người lao động nước ngoài vào Việt Nam sẽ khoảng từ 4 – 6 tuần.

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW