Thủ tục xin Thị thực cho người nước ngoài trong giai đoạn Covid 19

Trong bối cảnh dịch bệnh Viêm đường hô hấp cấp Covid 19 trên toàn thế giới, Chính phủ Việt Nam đã tạm ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài kể từ 00 giờ 00 phút ngày 18/03/2020.

Hiện nay, trước nhu cầu của doanh nghiệp và tình hình kiểm soát dịch bệnh trong nước, Chính Phủ Việt Nam đã chấp thuận cấp thị thực cho người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật, nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam để làm việc. Tuy nhiên, người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về thủ tục nhập cảnh và sức khỏe để được cấp thị thực Việt Nam.

Vậy làm thế nào người nước ngoài có thể nhập cảnh vào Việt Nam trong giai đoạn Covid 19 hiện nay?

Tóm tắt nội dung

i. Đối tượng

Người nước ngoài phải thuộc một trong các trường hợp sau

–   Chuyên gia kỹ thuật;

–   Lao động kỹ thuật cao;

–   Nhà đầu tư nước ngoài;

–   Nhà quản lý doanh nghiệp.

ii. Thủ tục và hồ sơ

Người nước ngoài thuộc trường hợp tại Mục 1 nêu trên phải được doanh nghiệp bảo lãnh thực hiện các thủ tục sau:

Bước 1: Xin đề nghị nhập cảnh tại Ủy ban nhân dân. Hồ sơ gồm:

+  Đơn giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;

+  Danh sách người nước ngoài dự kiến nhập cảnh vào Việt Nam;

+  Hộ chiếu của người nước ngoài;

+  Các tài liệu khác;

Bước 2: Đăng ký nơi cách ly và phương án cách ly tại Sở Y tế địa phương.

+  Phương án cách ly;

+  Hợp đồng thuê phòng tại nơi đăng ký cách ly;

+  Chấp thuận của Ủy ban nhân dân tại địa phương;

+  Các tài liệu khác.

Bước 3: Xin chấp thuận nhập cảnh của Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh.

+   Chấp thuận của Ủy ban nhân dân và Sở Y tế địa phương;

+   Công văn đề nghị chấp thuận nhập cảnh;

+   Văn bản giới thiệu mẫu con dấu của tổ chức, doanh nghiệp;

+   Phương án cách ly của Công ty;

+   Vé máy bay;

+   Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

+   Các tài liệu khác.

iii. Thời gian thực hiện

Thời gian xin chấp thuận nhập cảnh của người nước ngoài sẽ được tiến hành trong thời gian ít nhất 4 tuần.

Người nước ngoài sau khi có chấp thuận nhập cảnh và được cấp Thị thực trong trường hợp người nước ngoài chưa có thị thực Việt Nam.

iv. Lưu ý

–   Người nước ngoài phải có lịch trình bay và kiểm tra sức khỏe trước khi nhập cảnh vào Việt Nam;

–   Sau khi người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, doanh nghiệp và người nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về kiểm soát dịch bệnh (xét nghiệm PCR, cách ly 14 ngày tại nơi đăng ký cách ly, khai báo y tế…) và chi phí khám chữa bệnh nếu có.

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW