Thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài

Với việc ký kết nhiều Điều ước quốc tế với nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như việc tham gia vào Tổ chức thương mại Thế giới WTO, thị trường lao động Việt Nam dần có sự gia tăng về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Như vậy doanh nghiệp khi có nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện và thủ tục như thế nào. Bài viết sau đây sẽ giúp cho Doanh nghiệp giải đáp thắc mắc này.

 

 1. Điều kiện để người ngước ngoài được cấp giấy phép lao động tại Việt Nam:
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • Đã đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài tại Cơ quan có thẩm quyền

 

 1. Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Bước 1. Xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 2. Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Hồ sơ bao gồm

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền tại Việt Nam (phải có giá trị dưới 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
 • Lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng kể tính đến ngày nộp hồ sơ;
 • Văn bản chứng minh trình độ phù hợp với công việc là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật: bằng cấp, xác nhận kinh nghiệm từ công ty khác…;
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu;
 • Ảnh 4x6cm, phông trắng
 • Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài (Bước 1)

Thời hạn của Giấy phép lao động: tối đa 2 năm

Leave a Reply