Thủ tục thông báo Website Thương mại điện tử

Tóm tắt nội dung

I. Website Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là hình thức mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phổ biến và thuận tiện nhất hiện nay. Chúng ta có thể mua sắm mọi lúc mọi nơi với đa dạng mẫu mã hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ mà không cần trực tiếp đi xem hàng. Phương thức này đem lại hiệu quả về giá trị kinh tế và kích cầu thị trường trong nước và quốc tế.

Website Thương mại điện tử (dưới đây gọi tắt là “website“) là trang thông tin điện tử được thiết lập để phục vụ một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ đến giao kết hợp đồng, cung ứng dịch vụ, thanh toán và dịch vụ sau bán hàng.

Theo Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 quy định về Quản lý website thương mại điện tử thì có hai loại hình Website Thương mại điện tử đó là: Website Thương mại điện tử bán hàng  Website Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử.

II. Trách nhiệm thông báo Website Thương mại điện tử

–      Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập Website Thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương.

–      Thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử vừa là Website Thương mại điện tử bán hàng vừa là Website Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải thông báo và đăng ký với Bộ Công Thương.

III. Thủ tục thông báo Website Thương mại điện tử

Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập Website Thương mại điện tử bán hàng thực hiện Quy trình thông báo với Bộ Công Thương như sau:

Bước 1: Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

–     Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;

–     Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân;

–     Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;

–     Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;

–     Các thông tin liên hệ.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

–     Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;

–     Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

–     Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ.

–     Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

Bước 5: Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

IV. XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THIẾT LẬP Website Thương mại điện tử

Theo Khoản 2 Điều 81 Nghị định 185/2013/NĐ-CP về quy định Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quy định:

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thiết lập website thương mại điện tử bán hàng hoặc ứng dụng bán hàng mà không thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; “

Như vậy, doanh nghiệp cần thực hiện đúng thủ tục thông báo Website Thương mại điện tử. Bên cạnh đó giúp tạo lòng tin với những đối tác, khách hàng tiềm năng khi truy cập vào website, bởi các thông tin đã được xác thực. Khách hàng không sợ gặp phải các công ty lừa đảo vì khi đăng ký với Bộ Công Thương phải nộp giấy phép kinh doanh đối với công ty hoặc chứng minh nhân dân đối với cá nhân.

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW