Thủ tục Giấy phép lao động sau khi hết hiệu lực cho người lao động nước ngoài

Tóm tắt nội dung

i. quy định chung

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam bắt buộc phải có Giấy phép lao động theo quy định. Tuy nhiên, thời hạn Giấy phép lao động người nước ngoài được cấp chỉ có thời hạn không quá 2 năm và có thể hết hiệu lực khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động với người sử dụng lao động hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Do đó, khi Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài hết hiệu lực, người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động phải thực hiện các thủ tục để Giấy phép lao động tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ii. Các trường hợp Giấy phép lao động hết hiệu lực

–  Giấy phép lao động hết thời hạn.

–  Chấm dứt hợp đồng lao động.

–  Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.

–  Hợp đồng trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế hết thời hạn hoặc chấm dứt.

–  Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

–  Giấy phép lao động bị thu hồi.

–  Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động.

–  Người lao động là công dân nước ngoài bị phạt tù giam, chết hoặc bị Toà án tuyên bố là đã chết, mất tích.

iii. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

Người nước ngoài có nhu cầu làm cùng vị trí công việc theo Giấy phép lao động đã hết hiệu lực phải nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

–  Văn bản đề nghị cấp Giấy phép lao động;

–  Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp trong vòng 12 tháng;

–  Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp trong vòng 6 tháng;

–  Bản sao công chứng hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị;

–  Giấy phép lao động cũ hoặc Giấy xác nhận đã trả Giấy phép lao động của người nước ngoài;

–  02 ảnh 4 cm x 6 cm;

–  Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của người sử dụng lao động;

–  Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động của Sở Lao động thương binh và xã hội nơi người lao động làm việc;

–  Các giấy tờ khác có liên quan.

iv. Thủ tục đề nghị cấp Giấy phép lao động nước ngoài

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Lệ phí cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh là 600.000 đồng/ Giấy phép lao động.

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW