Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cho người ngước ngoài tại Việt Nam mới nhất

LÀM THẾ NÀO GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM?

1. Tại sao phải gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài?

Sau khi được cấp Giấy phép lao động, người lao động nước ngoài có thể làm việc tại Việt Nam và đề nghị cấp thẻ tạm trú theo giấy phép lao động. Tuy nhiên, Giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp có thời hạn không quá 2 năm. Do đó, để được tiếp tục làm việc và cư trú tại Việt Nam, người lao động nước ngoài phải tiến hành thủ tục gia hạn Giấy phép lao động đã được cấp khi đến hạn.

2. Thời điểm nào cần gia hạn

Đối với những Giấy phép lao động cần gia hạn, người lao động chỉ được nộp hồ sơ đề nghị gia hạn trong khoảng thời gian trước ít nhất 5 ngày khi đến hạn nhưng không vượt quá 45 ngày.

3. Hồ sơ gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép lao động của tổ chức nơi có người lao động làm việc.
 • Hai (02) ảnh màu kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng.
 • Giấy khám sức khỏe của người lao động.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện.
 • Hộ chiếu của người lao động.
 • Bản chính Giấy phép lao động được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động.
 • Các giấy tờ liên quan khác.

Lưu ý: Các tài liệu gồm 01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4.Trình tự thủ tục gia hạn Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1: Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

 • Đơn vị sử dụng lao động phải gửi giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, chấp thuận sử dụng lao động trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn giấy phép lao động.
 • Thời hạn xử lý: Cơ quan có thẩm quyền ra văn bản chấp thuận sử dụng lao động trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động

 • Sau khi được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động, đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép lao động tại mục 3 nêu trên.
 • Thời hạn xử lý: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Lệ phí: 450.000 đồng (Khu vực TP. Hồ Chí Minh).

5. Cơ quan thẩm quyền giải quyết

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội nơi người lao động làm việc.

6. Thời hạn Giấy phép lao động sau gia hạn

Giấy phép lao động sau khi được gia hạn sẽ có thời hạn không quá 2 năm và phụ thuộc vào thời hạn một trong các văn bản quy định tại Điều 11, Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

7. Căn cứ pháp lý

 • Bộ Luật lao động 2012.
 • Nghị định 11/2016/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 03 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 • Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành 30 tháng 10 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.