Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là kết quả của quá trình sáng tạo sản phẩm và đó là một tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện nay thường ít chú trọng đến đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp và doanh nghiệp sẽ không thể đăng ký kiểu dáng công nghiệp nếu sản phẩm đó đã được bán ra thị trường.

Vậy thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp như thế nào?

Tóm tắt nội dung

i. Khái niệm và điều kiện bảo hộ

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm được thể hiện bằng hình khối, đường nét, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố này.

Điều kiện bảo hộ:

–   Có tính mới: nếu kiểu dáng công nghiệp có sự khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp khác đã được công khai dưới nhiều hình thức khác nhau.

–   Có tính sáng tạo: nếu các kiểu dáng công nghiệp đăng ký so với kiểu dáng công nghiệp đã được công khai dưới nhiều hình thức khác nhau không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

–   Có khả năng áp dụng công nghiệp: nếu kiểu dáng đó có thể dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm có hình dáng bên ngoài tương tự một cách hàng loạt bằng quy trình sản xuất công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

–   Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

–   Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

–   Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

ii. Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

–   Tờ khai đăng ký kiểu dáng công nghiệp;

–   Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp (Tên kiểu dáng; Lĩnh vực sử dụng; Kiểu dáng tương tự; Ảnh chụp hoặc bản vẽ; Mô tả chi tiết kiểu dáng; Yêu cầu bảo hộ)

–   Ảnh chụp/bản vẽ của kiểu dáng công nghiệp;

–   Chứng từ nộp phí, lệ phí;

–   Tài liệu khác.

iii. Thời hạn xử lý

Các cá nhân, tổ chức nộp bộ hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận và kiểm tra đơn đăng ký nhãn hiệu theo thủ tục sau:

–   Thẩm định hình thức: 01 tháng;

–   Công bố đơn: trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày có Quyết định chấp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ;

–   Thẩm định nội dung: không quá 07 tháng, kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ công bố đơn.

iv. Lệ phí đăng ký

  Danh mục phí, lệ phí Chi tiết
1 Lệ phí nộp đơn 150.000 VNĐ
2 Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung 480.000 VNĐ/ 01 đối tượng
3 Phí thẩm định 700.000 VNĐ/ 01 đối tượng
4 Phí phân loại 100.000 VNĐ/ 01 nhóm
5 Phí công bố đơn 100.000 VNĐ

6

Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi 60.0000 VNĐ/ 01 hình

v. Công bố văn bằng

Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực năm (05) năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn tối đa 2 lần, mỗi lần năm (5) năm.

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW