Thay đổi Vốn điều lệ doanh nghiệp

Vốn điều lệ công ty là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời hạn nhất định và được ghi nhận vào điều lệ công ty. Tùy vào nhu cầu hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp có thể tiến hành tăng hoặc giảm vốn điều lệ của Công ty.

PHƯƠNG THỨC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

 1. Công ty TNHH một thành viên
 • Chỉ được giảm vốn điều lệ khi công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm và phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ.
 • Đăng ký thay đổi giảm vốn điều lệ khi không được chủ sở hữu thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.
 • Tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoẵ huy động vốn góp từ người khác. Trường hợp huy động vốn từ người khác công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình phù hợp (Công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc Công ty Cổ phần).
 1. Công ty TNHH hai thành viên trở lên
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ bằng cách tăng vốn góp của thành viên hoặc tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.
 • Giảm vốn điều lệ theo tỷ lệ phần vốn góp trong trường hợp công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm và phải đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn điều lệ.
 • Ngoài ra còn có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định của pháp luật hoặc giảm vốn trong trường hợp thành viên không thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.
 1. Công ty Cổ phần

 

QUY TRÌNH VÀ THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP TẠI LTS LAW

Bước 1: Tư vấn và tiếp nhận thông tin

Chuyên viên tư vấn sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng thông qua các kênh thông tin trực tuyến hoặc trực tiếp tại văn phòng.

Đồng thời, chuyên viên cũng sẽ tư vấn cho khách hàng những lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ của công ty và các chi phí phát sinh.

Bước 2: Soạn hồ sơ

Hoàn thành hồ sơ ngay sau khi có đầy đủ thông tin từ khách hàng và sẽ chuyển hồ sơ cho khách hàng ký trực tiếp.

Bước 3: Nộp hồ sơ và nhận giấy phép

Nhân viên của LTS LAW sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch đầu tư và nhận kết quả từ cơ quan nhà nước.

Thời gian có giấy phép: 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Bàn giao giấy phép

LTS LAW sẽ bàn giao bản chính giấy phép cho khách hàng và thu tiền phí dịch vụ.

 HỒ SƠ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

 Công ty TNHH một thành viên

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ công ty.
 3. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp không trực tiếp đi nộp).

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
 2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ công ty.
 3. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc về việc thay đổi vốn điều lệ công ty.
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau (trường hợp tiếp nhận thêm thành viên mới):
 • Thẻ căn cước công dân/ Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp thành viên mới là cá nhân;
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp thành viên mới là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng.
 1. Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 2. Giấy xác nhận việc góp vốn (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)
 3. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp không trực tiếp đi nộp).

Công ty Cổ phần

 • Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ công ty.
 3. Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thay đổi vốn điều lệ công ty.
 4. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp không trực tiếp đi nộp).
 • Trường hợp công ty cổ phần tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần
 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổphần chào bán để tăng vốn điều lệ.
 3. Quyết định và biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
 4. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp không trực tiếp đi nộp).

HỒ SƠ GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
 2. Quyết định của Chủ sở hữu công tyvề việc thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên.

  Quyết định của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.

 1. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

  Biên bản họp Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần.

 1. Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.
 2. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW nộp hồ sơ (trong trường hợp Đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp không trực tiếp đi nộp).

 

KẾT QUẢ KHÁCH HÀNG NHẬN ĐƯỢC SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ DOANH NGHIỆP TẠI LTS LAW

 1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 2. Hồ sơ nội bộ doanh nghiệp.
 3. Tư vấn dịch vụ kế toán thuế trọn gói;

Leave a Reply