Thành lập Trung tâm ngoại ngữ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Trước quá trình hội nhập quốc tế, nhu cầu học ngoại ngữ càng trở nên thiết yếu. Để thành lập và hoạt động Trung tâm ngoại ngữ thì Trung tâm cần phải đáp ứng các điều kiện chủ yếu dưới đây.

Doanh nghiệp muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ cần phải đăng ký thành lập tại Sở Kế hoạch đầu tư với Mã ngành nghề 8559: Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Trung tâm ngoại ngữ).

I. Tên của trung tâm ngoại ngữ, tin học được đặt theo nguyên tắc sau

a) Trung tâm ngoại ngữ + Tên riêng;

b) Tên riêng của trung tâm không được trùng với tên riêng của trung tâm đã thành lập trước đó; không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

c) Trung tâm ngoại ngữ có tên giao dịch bằng tiếng Việt và tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (hoặc bằng một ngôn ngữ nước ngoài thông dụng khác) với nội dung tương đương.

d) Tên của trung tâm ngoại ngữ được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

II. Doanh nghiệp cần phải đảm bảo được điều kiện với những nội dung chủ yếu dưới đây:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Giám đốc:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Giáo viên

Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

III. Các thủ tục hành chính

1. Hồ sơ đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ;
 • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Thẩm quyền: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

2. Nộp hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục

 • Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm.

Thẩm quyền: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ

Ngoài ra đối với địa điểm giảng dạy tùy vào quy mô mà phải xin Biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy hoặc Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Nếu có xây dựng lại cơ sở vật chất thì phải xin Giấy phép Xây dựng.

IV. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 • Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 46/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vẫn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW

Leave a Reply