Nhà Đầu Tư Ấn Độ Thành Lập Công Ty Tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 132 dự án đầu tư của Ấn Độ với tổng vốn gần 800 triệu đô la Mỹ, đứng thứ 25 trên 108 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm 2019, kim ngạch thương mại giữa TP. HCM và Ấn Độ đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa, du lịch đạt nhiều kết quả.

Tóm tắt nội dung

I. nhà đầu tư ấn độ thành lập công ty tại Việt nam gồm các trường hợp sau đây

 • Công ty, cá nhân có quốc tịch Ấn Độ;
 • Công ty Việt Nam có nhà đầu tư Ấn Độ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trong công ty trở lên (dù đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay chưa) tham gia thành lập công ty mới được xem là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư của Việt Nam;
 • Người có đồng thời hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu Ấn Độ chọn sử dụng hộ chiếu Ấn Độ để thành lập công ty tại Việt Nam.

II. lưu ý về ngành nghề đối với nhà đầu tư ấn độ khi thành lập công ty tại việt nam

 • Hoạt động sản xuất và phân phối các sản phẩm do công ty sản xuất
 • Các hoạt động thương mại dịch vụ do được Việt Nam cam kết mở cửa cho các nhà đầu tư Ấn Độ theo cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (WTO, FDAs, AFDFs,…)
 • Các hoạt động thương mại dịch vụ chưa được Việt Nam cam kết mở cửa cho nhà đầu tư Ấn Độ theo các cam kết quốc tế nhưng đã được pháp luật Việt Nam cho phép thực hiện
 • Đặt biệt, đối với các ngành nghề kinh doanh chưa được mở cửa theo các cam kết quốc tế và pháp luật Việt Nam chưa có quy định cho phép nhà đầu tư Ấn Độ tham gia thì nhà đầu tư Ấn Độ vẫn có thể được cấp phép thực hiện nếu được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công thương và Bộ quản lý ngành có liên quan chấp thuận trên cơ sở xem xét từng trường hợp cụ thể.

III. thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư ấn độ

1. Quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư Ấn Độ

Nhà đầu tư Ấn Độ trước tiên phải kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Ngay sau khi hoàn thành việc kê khai trực tuyến Nhà đầu tư Ấn Độ phải trực tiếp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư nơi công ty dự kiến đặt trụ sở chính.

Nhà đầu tư được cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để theo dõi tình hình xử lý hồ sơ.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ thẩm định và trả kết qủa xử lý hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ giấy từ Nhà đầu tư.

Trường hợp Nhà đầu tư có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sớm hơn thời hạn phải có đề nghị đến Cơ quan đăng ký đầu tư để được xem xét, xử lý.

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Những dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư được quy định tại cụ thể tại Điều 30, 31 và 32 của Luật đầu tư 2014.

2. Hồ sơ Nhà đầu tư Ấn Độ nộp cho cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm:

 1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 2. Đối với nhà đầu tư Ấn Độ là cá nhân: Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu/ Đối với nhà đầu tư Ấn Độ là tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý;
 3. Đề xuất dự án đầu tư;
 4. Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với Dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao
 7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.
 8. Bản sao Hợp đồng thuê địa chỉ trụ sở Công ty và các tài liệu có liên quan
 9. Giấy ủy quyền cho nhân viên LTS LAW đi nộp hồ sơ

3. Cơ quan nộp hồ sơSở Kế hoạch và Đầu tư

4. Thời gian:

 • Đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 16 làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ
 • Đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư: 05 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư

IV. THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CHO NHÀ ĐẦU TƯ ẤN ĐỘ

Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư Ấn Độ cần chuẩn bị hồ sơ để thành lập doanh nghiệp.

Hồ sơ gồm:

 1. Giấy đề nghị Đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 2. Điều lệ doanh nghiệp;
 3. Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực:
 • Đối với cá nhân: CMND/ CCCD/ hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
 • Đối với tổ chức: Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của Người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức;
 1. Quyết định góp vốn đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức
 2. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự
 3. Giấy ủy quyền cho Nhân viên LTS LAW đi nộp hồ sơ
 4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ

LTS LAW sẽ khắc con dấu ngay sau khi có thông tin về Mã số thuế của Công ty. Thời gian hoàn thành con dấu: 01 ngày.

LTS LAW sẽ thực hiện thủ tục thông báo báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia. Thời gian hoàn thành: 01 ngày làm việc.

v. các thủ tục công ty ấn độ phải thực hiện sau khi thành lập

Để tránh những rắc rối phát sinh sau khi hoàn thành hồ sơ thành lập công ty, Nhà đầu tư Ấn Độ cần phải tiến hành các thủ tục sau:

1- Mở tài khoản đầu tư trực tiếp cho Công ty 100% vốn nước ngoài, thông báo thông tin tài khoản ngân hàng với Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư

2- Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu tại cơ quan thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày thành lập công ty

3- Nộp tờ khai, lệ phí môn bài tại kho bạc nhà nước

Theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 và Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 thì mức thu lệ phí môn bài và thời hạn nộp tờ khai, lệ phí môn bài được quy định như sau:

Mức thu lệ phí môn bài:

 • Doanh nghiệp có vốn điều trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/ năm;
 • Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/ năm;
 • Đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp: chi nhánh, địa điểm kinh doanh nộp thuế môn bài là 1.000.000 đồng/ năm.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài:

  • Khai lệ phí môn bài một lần khi tổ chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh
  • Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thời hạn nộp thuế môn bài: Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài.

TUY NHIÊNtheo Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 thì Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới) sau ngày 25/02/2020 sẽ được Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12). Do đó doanh nghiệp chỉ cần nộp tờ khai lệ phí môn bài với số tiền 0 đồng trong năm đầu thành lập.

4- Làm bảng hiệu Công ty

5- Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử [LTS LAW sẽ hỗ trợ Nhà đầu tư Ấn Độ mua chữ ký số điện tử (Token) tại địa chỉ uy tín với giá cả ưu đãi nhất]

6- Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

7- Kê khai thuế hàng tháng, quý

VI. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ ẤN ĐỘ CỦA CÔNG TY LUẬT LTS LAW

 • Tư vấn về điều kiện đầu tư, lựa chọn ngành nghề kinh doanh, tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 • Tư vấn việc lựa chọn địa chỉ đăng ký trụ sở chính công ty (bao gồm địa chỉ văn phòng ảo – virtual office)
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp với nhà đầu tư (gồm công ty TNHH và công ty cổ phần)
 • Tư vấn soạn thảo thoả thuận cổ đông hoặc đồng liên doanh giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau hoặc với các nhà đầu tư trong nước
 • Tư vấn, hướng dẫn Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị các tài liệu cần thiết từ phía nước ngoài để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ các tài liệu Nhà đầu tư nước ngoài phải tự chuẩn bị);
 • Đại diện nhà đầu tư để nộp hồ sơ, theo dõi quá trình thẩm định và nhận kết quả xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Hỗ trợ công ty sau khi được thành lập khắc dấu, thông báo mẫu dấu, mở tài khoản ngân hàng, thông báo tài khoản ngân hàng, thực hiện thủ tục thuế ban đầu, đặt mua chữ ký số (token) và hoá đơn VAT điện tử
 • Tư vấn pháp lý về các thủ tục sau khi thành lập của công ty có vốn đầu tư nước ngoài
 • Hỗ trợ công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện công việc ghi sổ sách kế toán, kê khai, nộp thuế và thực hiện các công việc kế toán có liên quan

Xem thêm:

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Thủ tục công ty nước ngoài, cá nhân nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty tại Việt Nam.

Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW