Người nước ngoài mua nhà ở tại Việt Nam

Vấn đề người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam đang là chủ đề ngày càng được nhiều người quan tâm. Từ năm 2015, những sửa đổi trong Luật nhà ở cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam được nhìn nhận là một chuyến biến rất khả quan trong chính sách. Nhìn chung, những yêu cầu dành cho đối tượng này đã được quy định khá cụ thể và rõ ràng, từ đó đã tạo ra một nguồn cầu mới và hứa hẹn sẽ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của thị trường bất động sản nội địa. Vậy, khi mua nhà tại Việt Nam, người nước ngoài cần biết những điều gì?

i. Người nước ngoài có được mua nhà tại Việt Nam hay không?

Theo như quy định tại khoản 3 Điều 7 Luật Nhà ở 2014, đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam là “Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này”

Và ở khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014 cũng quy định rõ về người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo hình thức nào:

–  Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

–  Mua, thuê mua, nhận tặng cho nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm: căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực đảm bảo quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

=> Như vậy, thì người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam (trừ các trường hợp đăc biệt khác)

Pháp luật hiện hành không quy định cụ thể đây là những khu vực nào, mà giao trách nhiệm cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác định cụ thể những khu vực này tại từng địa phương để thông báo cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng xác định danh sách cụ thể.

Tuy nhiên hiện tại nhiều địa phương vẫn chưa ban hành danh sách này, dẫn đến việc thực tế nhiều trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa phương chưa thể cấp sổ hồng cho người mua nước ngoài.

ii. Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam cần lưu ý điều gì?

Người nước ngoài được mua các loại tài sản nào? Số lượng bao nhiêu? Chuyển nhượng được hay không? Thuế tính như thế nào? Chúng ta có thể tham khảo Thông tư 19/2016/TT-BXD hướng dẫn thực hiện quy định về việc Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

1. Số lượng nhà ở người nước ngoài được sở hữu

  • Đối với chung cư:

–  Cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong 1 tòa chung cư (1 đơn nguyên, bất kể là riêng hay chung khối đế).

–  Nếu có 2 tòa chung cư trở trên khu vực hành chính cấp phường thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số căn hộ của mỗi tòa nhà chung cư và không quá 30% tổng số căn hộ của tất cả các tòa nhà chung cư này.

  • Đối với nhà ở riêng lẻ:  (bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề)

–  Dự án xây dựng có số lượng nhà ở riêng lẻ dưới 2500 căn: cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% tổng số lượng nhà ở trong dự án đó (tức < 250 căn)

–  Dự án xây dựng có số lượng nhà ở riêng lẻ tương đương 2500 căn: cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 250 căn nhà trong dự án đó

–  2 dự án trở lên mà tổng số nhà ở trong các dự án này ít hơn hoặc bằng 2500 căn thì cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 10% lượng nhà ở của mỗi dự án

2. Thời hạn sử dụng nhà của người nước ngoài

–  Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở theo các giao dịch hợp đồng mua bán, thuê mua, tặng cho, nhận thừa kế: không quá 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu.

–  Đối với tổ chức nước ngoài thì được sở hữu nhà ở theo thời gian thỏa thuận trong các hợp đồng nhưng tối đa không vượt quá thời hạn ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp, kể cả thời gian được gia hạn.

3. Gia hạn: Cá nhân người nước ngoài có thể gia hạn thêm thời gian nếu có nhu cầu. Trước khi hết hạn sở hữu nhà 3 tháng thì nộp đơn xin đề nghị gia hạn và bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở. Lưu ý: chỉ được gia hạn thêm 1 lần và tối đa 50 năm

4. Khi hết hạn sở hữu: Cá nhân nước ngoài được bán, tặng cho. Nếu không thực hiện quyền này thì nhà ở đó thuộc sở hữu của nhà nước

Lưu ý, nếu người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Họ sẽ được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam.

iii. Thủ tục để Người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

–  Đối với cá nhân nước ngoài thì cần hộ chiếu còn giá trị, có dấu kiểm chứng nhập cảnh của các cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam

–  Người Việt kiều ngoài hộ chiếu thì cần thêm giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam, không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao

–  Các tổ chức nước ngoài thì phải có đủ điều kiện công nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam, đồng thời có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ hợp pháp kinh doanh còn hiệu lực tại thời điểm ký kết những giao dịch về nhà ở.

Vui lòng liên hệ với LTS LAW để được tư vấn chi tiết và cụ thể hơn.

Liên hệ LTS LAW