Thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

How to open a business bank account

Tài khoản ngân hàng đối với một doanh nghiệp là vô cùng quan trọng và cần thiết. Bởi lẽ, một số giao dịch liên quan đến nộp thuế điện tử, mua bán hàng hoá/ dịch vụ với hóa đơn trên 20.000.000 đồng hay thực hiện các giao dịch xuyên biên giới đều phải thanh toán thông qua tài khoản ngân hàng của công ty. Vậy thủ tục mở tài khoản ngân hàng của Công ty FDI như thế nào? Bài viết sau đây của LTS LAW sẽ cập nhật chi tiết về quy trình cũng như thủ tục mở tài khoản cho một công ty FDI.

Tóm tắt nội dung

Vì sao cần mở tài khoản ngân hàng cho công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Sau khi đăng ký thành lập, công ty có vốn đầu tư nước ngoài có khá nhiều thủ tục cần phải thực hiện. Trong đó, mở tài khoản ngân hàng là việc làm cần thiết đối với công ty FDI. Công ty FDI cần phải mở tài khoản ngân hàng để thực hiện một số giao dịch sau:

 • Thực hiện nghĩa vụ đóng thuế Nhà nước.
 • Nhận tiền góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Nhận các khoản thanh toán hoặc thực hiện việc thanh toán cho khách hàng/ đối tác hoặc nhà cung cấp.
 • Chứng minh tính hợp lệ đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán trên 20 triệu đồng.
 • Thực hiện các giao dịch xuyên biên giới.
 • Thuận tiện hơn trong mọi giao dịch với khách hàng, góp phần tiết kiệm thời gian.
 • Thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài bắt buộc phải mở các loại tài khoản ngân hàng nào? 

Để thực hiện đầu tư tại Việt Nam, công ty có vốn đầu tư nước ngoài được mở các loại tài khoản sau để thực hiện các giao dịch thu chi:

 • Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì một trong các đối tượng và sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Doanh nghiệp phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Tương ứng với loại ngoại tệ thực hiện góp vốn đầu tư, doanh nghiệp chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại ngoại tệ đó tại một ngân hàng được phép.

Trong trường hợp thực hiện đầu tư bằng đồng Việt Nam thì doanh nghiệp được mở một tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện các giao dịch thu, chi hợp pháp bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

 • Tài khoản thanh toán

Theo khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN thì một trong những đối tượng được mở tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ gồm “Tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam bao gồm: tổ chức là pháp nhân, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác được mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật”.

Người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi chung là người đại diện hợp pháp) của tổ chức mở tài khoản thanh toán thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện như sử dụng tài khoản thanh toán để nộp, rút tiền mặt và yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản, cụ thể là cung ứng phương tiện thanh toán, thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thẻ ngân hàng, thư tín dụng, chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ gia tăng khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Hướng dẫn thủ mở tài khoản ngân hàng cho công ty/doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Mỗi ngân hàng sẽ có những yêu cầu riêng về thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng đối với doanh nghiệp. Thông thường, quy trình mở tài khoản ngân hàng cho công ty FDI về cơ bản như sau:

Quy trình mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp FDI

Bước 1: Lựa chọn ngân hàng để mở tài khoản.

Bước 2: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp, bao gồm:

 • Giấy đề nghị mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng (có thể tải về từ trang web của ngân hàng hoặc đến lấy trực tiếp tại chi nhánh, văn phòng giao dịch của ngân hàng);
 • Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán.
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty
 • Bản sao hợp lệ hồ sơ công ty mẹ nếu shareholder là tổ chức.
 • 1 bản sao chứng thực Thẻ căn cước/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu còn liệu lực của người đại diện pháp luật/chủ tài khoản và kế toán trưởng/người phụ trách kế toán.
 • 1 bản sao chứng thực cá nhân của người được ủy quyền giao dịch tại ngân hàng (nếu có).

Bước 3: Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ cần thiết, người đại diện mở tài khoản ngân hàng sẽ ký và đóng dấu của công ty để gửi đến ngân hàng. Phần lớn các ngân hàng tại Việt Nam đều yêu cầu người đại diện mở tài khoản phải hiện diện tại Việt Nam để mở tài khoản cho công ty.

Bước 4: Ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ mở tài khoản ngân hàng và mở tài khoản ngân hàng.

Quy trình - thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty/doanh nghiệp FDI
Quy trình – thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty/doanh nghiệp FDI

Thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp với cơ quan thuế

Theo như quy định trước đây, trong vòng 10 ngày kể từ khi mở tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện các thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch và Đầu tư để kiểm soát các giao dịch.

Tuy nhiên, theo quy định, kể từ ngày 01/05/2021, công ty không cần phải thực hiện thủ tục thông báo tài khoản ngân hàng với Sở kế hoạch và Đầu tư. Thay vào đó, công ty sẽ thông báo lên cơ quan thuế địa phương về thông tin số tài khoản của công ty theo mẫu 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2022/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính.

Mẫu số: 08-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Doanh nghiệp, hợp tác xã Tổ chức Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh Cá nhân Khác
 1. Tên người nộp thuế:
 2. Mã số thuế
 3. Địa chỉ trụ sở chính
 4. Thông tin đại lý thuế (nếu có):

4a. Tên:

4b. Mã số thuế:

4c. Hợp đồng đại lý thuế: Số                            ngày

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

 

Chỉ tiêu (1)

Thông tin đăng ký cũ (2) Thông tin đăng ký mới (3)
I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:    

 

II- Bổ sung thông tin:

Thông báo tài khoản ngân hàng

 

  STK: 12345XXXXX tại Ngân hàng XXXX

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: …….

Chứng chỉ hành nghề số: ……..

…., ngày: …./…../……………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng mà không cần Giám đốc hiện diện tại Việt Nam của LTS LAW

LTS LAW hiện là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thị trường cùng với đội ngũ luật sư dồi dào kinh nghiệm, LTS LAW đã hỗ trợ thành công cho rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước mọi vấn đề về tư vấn pháp lý, thành lập công ty/doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, thuế, … đặc biệt là LTS LAW có thể hỗ trợ công ty có vốn đầu tư nước ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam mà không cần Giám đốc/người đại diện theo pháp luật hiện diện tại Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản ngân hàng mà không cần Giám đốc hiện diện tại Việt Nam của LTS LAW

LTS LAW hiện là một trong những đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP. HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thị trường cùng với đội ngũ luật sư dồi dào kinh nghiệm, LTS LAW đã hỗ trợ thành công cho rất nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước mọi vấn đề về tư vấn pháp lý, thành lập công ty/doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, thuế, … đặc biệt là LTS LAW có thể hỗ trợ công ty có vốn đầu tư nước ngoài mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam mà không cần Giám đốc/người đại diện theo pháp luật hiện diện tại Việt Nam.

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp FDI mà không cần hiện diện tại Việt Nam – LTS LAW
Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp FDI mà không cần hiện diện tại Việt Nam – LTS LAW

Khi lựa chọn sử dụng dịch vụ của LTS LAW, mọi vấn đề khó khăn về pháp lý liên quan đến doanh nghiệp sẽ được tháo gỡ nhanh chóng, hạn chế tối đa rủi ro và doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm tập trung và phát triển các hoạt động kinh doanh. Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp cũng như mở tài khoản ngân hàng của LTS LAW chính là giải pháp cho mọi doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là những doanh nghiệp FDI chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc mở công ty tại Việt Nam. 

Trên đây là những thông tin liên quan đến thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quý khách đang gặp khó khăn hay cần được tư vấn thêm về các dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, thủ tục mở tài khoản ngân hàng cho công ty FDI,… hãy liên hệ ngay với LTS LAW để được hỗ trợ bởi đội ngũ luật sư chuyên nghiệp nhất!

contact