Đội ngũ Luật sư  & Chuyên gia

LTS LAW có một đội ngũ gồm các luật sư và các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, doanh nghiệp & thương mại, tài chính, kế toán, mua bán và sáp nhập, điều tra thông tin…

Lê Tấn Sinh

Luật sư | Giám đốc điều hành

Luật sư Lê Tấn Sinh có gần 11 năm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý, bao gồm hơn 5 năm làm việc cho một hãng luật nội địa hàng đầu tại Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của ông bao trùm hầu hết …

Đặng Văn Trãi

Luật sư Cộng sự

Luật sư Đặng Văn Trãi có hơn 11 năm kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực pháp lý. Chuyên môn và kinh nghiệm của ông Trãi bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực chính như quản trị nội bộ doanh nghiệp, phát triển các dự án trong lĩnh vực thuốc lá, các vấn đề pháp lý liên quan đến đầu tư và thương mại…

Trần Văn Tuấn

Luật sư Cộng tác

Luật sư Trần Văn Tuấn có gần 11 năm kinh nghiệm làm tư vấn pháp lý liên quan đến luật công ty và thương mại, quản trị nội bộ doanh nghiệp, quan hệ cổ đông, lao động, phát triển dự án bất động sản…

Trương Thu Minh

Luật sư Cộng tác

Luật sư Trương Thu Minh có gần 11 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý cho các dự án bất động sản trên cả nước, có nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo và quản lý nhân sự, thường xuyên tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo công ty…

Đỗ Thị Sương

Luật sư Cộng tác

Luật sư Đỗ Thị Sương có gần 10 năm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý. Các lĩnh vực chuyên môn của bà bao trùm hầu hết các khía cạnh liên quan đến quản trị nội bộ doanh nghiệp và lao động, hôn nhân gia đình, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tư vấn hoạt động nội bộ doanh nghiệp về xây dựng Điều lệ doanh nghiệp, …

Phan Hòa Nhựt

Luật sư Cộng tác

Luật sư Phan Hòa Nhựt có gần 11 năm kinh nghiệm làm việc tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang trong đó có 2 năm giữ chức danh Kiểm Sát viên. Vào tháng 4/2017, ông Nhựt quyết định rời Viện Kiểm sát để bắt đầu sự nghiệp của một luật sư.