Giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho lao động người nước ngoài tại Việt Nam mới nhất năm 2020

Hiện nay, với chính sách mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài, Việt Nam trở thành một điểm đến lý tưởng cho nhiều cá nhân và tổ chức nước ngoài trên khắp thế giới phát triển dự án đầu tư tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số vị trí, lao động Việt Nam chưa kịp đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng. Vì vậy, việc tuyển dụng lao động nước ngoài của nhà đầu tư là cần thiết và phù hợp.

Nhưng, công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng một số các điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động.

I. Điều kiện để người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;
 • Giấy phép lao động/ Văn bản xác nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

II. Giấy phép lao động

1. Điều kiện cấp GPLĐ

Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

2. Thời hạn Giấy phép lao động

Giấy phép lao động được cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phụ thuộc vào thời hạn của các văn bản sau nhưng tối đa không vượt quá 2 năm:

 • Hợp đồng lao động
 • Thời hạn người lao động được cử sang Việt Nam làm việc
 • Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác nước ngoài và Việt Nam
 • Hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác nước ngoài và Việt Nam;
 • Thời hạn cử người lao động sang Việt Nam để làm việc, đàm phán cung cấp dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại
 • Thời hạn của giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động tại Việt Nam

3. Thủ tục cấp Giấy phép lao động

a. Hồ sơ:

Người lao động nước ngoài và doanh nghiệp có người nước ngoài làm việc cần chuẩn bị các tài liệu sau để xin cấp Giấy phép lao động gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép lao động;
 • Giấy khám sức khỏe của người lao động (trong vòng 12 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ);
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 6 tháng kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ;
 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 • Văn bản chấp thuận sử dụng lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với doanh nghiệp.
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

b. Trình tự cấp Giấy phép lao động:

Người lao động nước ngoài và doanh nghiệp sử dụng lao động phải nộp hồ sơ cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp sử dụng lao động người nước ngoài làm việc phải nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến làm việc.

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước ra văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Bước 2: Sau khi có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động và trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày bắt đầu làm việc, người nước ngoài và doanh nghiệp có công dân nước ngoài làm việc phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lao động.

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

c. Cơ quan cấp:

Sở Lao động – Thương binh & Xã hội nơi công dân nước ngoài làm việc

d. Lệ phí: Lệ phí cấp mới Giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài làm việc tại TP. Hồ Chí Minh là 600.000 đồng

Vui lòng xem lệ phí cấp mới Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại các tỉnh thành tại Việt Nam tại đây.