Cần Lưu Ý Những Vấn Đề Gì Khi Ký Kết Hợp Đồng Lao Động Ở Việt Nam?

Sau khi thành lập công ty, việc tuyển dụng và sử dụng lao động là một trong những vấn đề mà chủ doanh nghiệp cần quan tâm nhất. Đối với các công ty ở Việt Nam, để sử dụng lao động đúng quy định pháp luật, việc hiểu biết các quy định pháp luật về lao động là điều thiết yếu, đặc biệt là về hợp đồng lao động. Dưới đây là một số vấn đề mà quý khách hàng cần lưu ý để giao kết và thực hiện hợp đồng lao động phù hợp với các quy định pháp Việt Nam.

I. Chủ thể được phép giao kết hợp đồng lao động

Chủ thể tham gia hợp đồng lao động gồm có người lao động và người sử dụng lao động, đối với mỗi bên chủ thể, pháp luật có những quy định về điều kiện riêng.

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Đối với các trường hợp này, đại diện giao kết hợp đồng phía người sử dụng lao động là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc người được người đứng đầu này ủy quyền bằng văn bản về việc giao kết hợp đồng lao động; người được các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân ủy quyền làm người đại diện. Đố với trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

Người lao động là người có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự quản lý, điều hành của người sử dụng lao động. Đa số trường hợp người lao động là người từ đủ 18 tuổi trở lên, tuy nhiên đối với một số trường hợp đặc biệt, người lao động có thể là đối tượng nhỏ tuổi hơn. Đối với người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, khi giao kết hợp đồng phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người lao động. Đối với người dưới 15 tuổi, người giao kết hợp đồng lao động sẽ là người đại diện theo pháp luật và việc giao kết hợp đồng cần có sự đồng ý của người dưới 15 tuổi đó. Đối với nhóm người lao động, người lao động được những người khác trong nhóm ủy quyền hợp pháp sẽ trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

II. Các loại hợp đồng lao động

Theo quy định pháp luật hiện nay, có 3 loại hợp đồng lao động bao gồm:

 • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Đối với loại hợp đồng này, thời hạn hợp đồng, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng không được xác định trong nội dung hợp đồng.
 • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Đối với loại hợp đồng này, thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 • Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: Loại hợp đồng này áp dụng đối với các công việc ngắn hạn, có tính chất tạm thời, mùa vụ. Pháp luật hiện hành không cho phép giao kết loại hợp đồng này để phục vụ cho những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

III. Hình thức hợp đồng lao động

Thông thường, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Tuy nhiên, đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

IV. Nội dung hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu như sau:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

V. Những lưu ý khi giao kết hợp đồng lao động

LTS LAW xin lưu ý với quý khách hàng một số vấn đề liên quan đến giao kết hợp đồng lao động như sau:

 • Khi giao kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động không được giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động. Đồng thời, người sử dụng lao động không được yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động.
 • Người lao động có quyền giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
 • Trường hợp các bên muốn sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động, các bên có thể ký kết phụ lục hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và sẽ có hiệu lực như hợp đồng lao động. Riêng đối với vấn đề thời hạn hợp đồng lao động, các bên chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ một số trường hợp đặc biệt.

Hiện nay, LTS LAW đang cung cấp dịch vụ soạn thảo các mẫu hợp đồng lao động đối với nhiều vị trí công việc khác nhau, bao gồm giám đốc, chuyên gia, nhà quản lý khác, người lao động thông thường… Đối với mỗi mẫu hợp đồng, quý khách hàng có thể sử dụng nhiều lần khác nhau cho cùng một vị trí. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ, hoặc có nhu cầu tư vấn thêm về hợp đồng lao động, vui lòng liên hệ LTS LAW.