Thành lập cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện được cấp cho cơ sở cai nghiện hoạt động dưới dạng sau:

– Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ;

– Giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện;

Đối với mỗi hoạt động nêu trên đều có những điều kiện cấp giấy phép khác nhau.

 

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

Hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe

– Về cơ sở vật chất

 • Có nơi tiếp nhận người nghiện; có khu vực thực hiện cắt cơn, giải độc, cấp cứu có diện tích sử dụng tối thiểu 30m2; khu vực theo dõi phục hồi sau cắt cơn: Diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện, có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung, giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) để có thể đảm bảo thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc;
 • Có đủ thiết bị, dụng cụ y tế để thực hiện việc cắt cơn, giải độc, theo dõi sức khỏe, phục hồi sức khỏe sau cắt cơn, giải độc và các thiết bị theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP; có thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, thuốc chống sốc, thuốc cấp cứu chuyên khoa và các loại thuốc cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là: người dưới 18 tuổi, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị loạn thần.

– Về nhân sự:

 • Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải là người đã có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên và có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về cai nghiện ma túy;
 • Người phụ trách chuyên môn của cơ sở cai nghiện là bác sỹ, được cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực tâm thần hoặc trong lĩnh vực điều trị hỗ trợ cai nghiện, có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh từ đủ 36 tháng trở lên, trong đó có thời gian trực tiếp công tác cai nghiện từ đủ 12 tháng trở lên;
 • Cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn, điều dưỡng viên làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về cai nghiện ma túy.

Hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng và chống tái nghiện

– Về cơ sở vật chất:

 • Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi và phục hồi sức khỏe sau cắt cơn giải độc. Có khu vực quản lý riêng cho người cai nghiện ma túy là: người dưới 18 tuổi, phụ nữ, người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị loạn thần;
 • Có nơi học tập, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, luyện tập dưỡng sinh, sinh hoạt văn hóa văn nghệ theo chương trình giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách cho người cai nghiện ma túy;
 • Có mặt bằng, nhà xưởng đủ điều kiện tổ chức lao động trị liệu phù hợp cho người cai nghiện ma túy.

– Về nhân sự

 • Người phụ trách chuyên môn phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: xã hội học, tâm lý học, y tế; có thời gian trực tiếp làm công tác cai nghiện từ đủ 12 tháng trở lên; có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về cai nghiện ma túy; là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở cai nghiện;
 • Cán bộ quản lý, nhân viên y tế, nhân viên tư vấn, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, giáo viên dạy nghề làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên, với chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm; có chứng chỉ hoặc chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo cơ bản về cai nghiện ma túy.

 

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

 1. Đơn đề nghị cấp phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện
 2. Bản sao chứng thực giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2011/NĐ-CP;
 3. Bản sao quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do Nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở đề nghị cấp phép theo quy định tại khoản 2 Điều 3 sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 94/2011/NĐ-CP;
 4. Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện quy định tại:
 • Khoản 2 Điều 5 Nghị định 147/2003/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định 94/2011/NĐ-CP đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở hoạt động điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồ sức khỏe;
 • Khoản 4 Điều 1 Nghị định 94/2011/NĐ-CP đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện;
 • Khoản 5 Điều 1 Nghị định này đối với hồ sơ đề nghị cấp phép của cơ sở thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện phục hồi.

 

NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

 1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.
 2. Cơ quan thực hiện: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

THẨM QUYỀN CẤP

Thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy: Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội.

THỜI GIAN THỰC HIỆN

 1. Thời hạn tổ chức thẩm định và tổng hợp kết quả: 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
 2. Thời hạn cấp giấy phép hoạt động: 20 ngày kể từ ngày kể từ ngày Bộ lao động – thương binh và xã hội nhận hồ sơ hợp lệ.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 1. Nghị định 147/2003/NĐ-CP về Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện;
 2. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội;
 3. Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định147/2003/NĐ-CP về Điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.