Dịch vụ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý là một cân nhắc quan trọng đối với bất kỳ chủ sở hữu doanh nghiệp nào, nhưng đặc biệt là đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người thường phải đối mặt với một số rào cản pháp lý. Bảo vệ tài sản cá nhân của chủ sở hữu khỏi các vụ kiện chống lại doanh nghiệp, bảo đảm cho việc kinh doanh chống lại các vụ kiện buộc tội phân biệt đối xử, chấm dứt sai trái, quấy rối tình dục và xử lý các hợp đồng lao động, khiếu nại về bản quyền và kết hợp chỉ là một vài vấn đề pháp lý. Chủ doanh nghiệp, chủ cửa hàng.

Chi phí cao của việc giữ lại một luật sư thường làm cho nó có vẻ như là nếu các dịch vụ pháp lý có thẩm quyền nằm ngoài tầm với của hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ. Ngoài ra, các chuyên gia nhấn mạnh sự nguy hiểm của việc tham gia vào các thỏa thuận pháp lý mà không có lời khuyên đầu tiên từ một luật sư có trình độ. Nhưng có những phương pháp có giá hợp lý để thu được các dịch vụ như vậy, như các gói trả trước và phần mềm hợp pháp. Trong nhiều trường hợp, nỗ lực cắt góc này có thể biến những vấn đề nhỏ thành những vấn đề lớn đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ. “Có lẽ cấu trúc thuế của bạn không phải là lợi thế tốt nhất của bạn, hoặc bạn không được bảo vệ đầy đủ khỏi trách nhiệm pháp lý”, Luật Sư LTS lưu ý trong tờ New Mexico Business Journal. “Nếu bạn đang ở trong một doanh nghiệp có quy định, bạn có thể chạy trốn pháp luật đơn giản chỉ vì bạn chưa được luật sư đào tạo. Không tham vấn với chứng khoán hoặc luật sư tài chính khi bạn đang huy động vốn có thể gây ra các vấn đề nghiêm trọng”.

Loại dịch vụ pháp lý mà một doanh nghiệp nhỏ nên có được thay đổi theo quy mô và tuổi của doanh nghiệp. “Chính xác thì loại luật sư nào bạn cần phụ thuộc vào doanh nghiệp bạn đang ở, và giai đoạn nào của nó,” LTS viết. “Một luật sư kinh doanh nói chung có thể giúp bạn như những câu hỏi hàng ngày xuất hiện, xem xét các hợp đồng và các câu hỏi về thuế. Nhưng đối với những vấn đề phức tạp hơn, bạn có thể cần một chuyên gia”. Tìm kiếm công khai? Tìm luật sư chứng khoán. Các đặc sản khác bao gồm luật môi trường, ngân hàng, bằng sáng chế, bản quyền, y học, các tổ chức phi lợi nhuận, luật lao động, v.v. “

Theo LTS trong thành công, cách tốt nhất để tìm một luật sư tốt là bằng cách giới thiệu từ những người bạn tin tưởng, đặc biệt là những người có nhu cầu pháp lý tương tự. Trước khi ký một người lưu giữ, chủ doanh nghiệp nhỏ nên hỏi về kinh nghiệm của luật sư, các khoản phí và các xung đột lợi ích tiềm năng. Nó cũng có thể hữu ích để kiểm tra chính sách bảo hiểm của bạn, bởi vì một số chi phí kiện tụng có thể được bảo hiểm.

Công ty luật LTS – Dịch vụ thành lập công ty trọn gói