Đầu tư nước ngoài

LTS LAW (Bộ Phận Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài) chuyên tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư và tổ chức, cá nhân nước ngoài và các cá nhân, công ty trong nước trong các trường hợp sau đây:

   Khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn thành lập mới công ty 100% vốn nước ngoài hoặc công ty liên doanh với tổ chức, cá nhân Việt Nam

   Khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn mua lại một phần hoặc toàn bộ vốn góp, cổ phần hiện hữu trong công ty Việt Nam

   Khách hàng là tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn góp thêm vốn hoặc mua cổ phần phát hành mới hoặc tài sản từ công ty Việt Nam

   Khách hàng là các tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

   Cá nhân, công ty tại Việt Nam đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

   Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư…

Dựa trên nhu cầu của từng khách hàng, LTS LAW sẽ tư vấn khách hàng một số hoặc tất cả những nội dung sau đây:

  Xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thông báo việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

   Hỗ trợ khách hàng xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết từ cơ quan nhà nước để hoàn tất các giao dịch đầu tư

   Hỗ trợ khách hàng đánh giá đối tác và tìm kiếm địa điểm kinh doanh tiềm năng

   Thẩm tra pháp lý chi tiết đối với tài sản hoặc doanh nghiệp mục tiêu

   Xác định mô hình cấu trúc pháp lý hiệu quả phù hợp với từng giao dịch

   Soạn thảo, rà soát các văn bản tài liệu, hợp đồng phục vụ cho giao dịch

   Thay mặt khách hàng làm việc và đàm phán với đối tác tất cả các điều khoản của các văn bản, tài liệu giao dịch

   Giám sát quá trình triển khai thực hiện các thỏa thuận, giao dịch đầu tư

LTS LAW (Bộ Phận Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài) với đội ngũ ở cả 02 văn phòng ở 02 thành phố đầu tàu của đất nước (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) gồm nhiều Luật sư, chuyên gia pháp lý thông thạo ngoại ngữ (tiếng Anh), có kiến thức pháp lý bao quát, kinh nghiệm thực tiễn và đặc biệt là hiểu biết về ngành nghề kinh doanh của khách hàng.

Cùng với chính sách phí rõ ràng, hợp lý, chúng tôi tự hào đã tư vấn thành công nhiều giao dịch đầu tư có yếu tố nước ngoài và giúp các khách hàng mở rộng thành công sự hiện diện thương mại tại Việt Nam.