Công ty luật LTS được thành lập để làm gì

Luật LTS là một công ty luật được thành lập dựa trên cam kết cho phép mọi công dân dễ dàng tiếp cận công lý thông qua tư vấn pháp lý miễn phí.

Chúng tôi tin vào sức mạnh của tư vấn pháp lý chuyên nghiệp để giúp cải thiện cuộc sống của những người có nhu cầu. Chúng tôi làm việc để đạt được điều này theo hai cách:

Cho phép tiếp cận công lý cho các cá nhân cần tư vấn, những người không đủ điều kiện nhận trợ giúp pháp lý và không có phương tiện để trả tiền cho luật sư; và tư vấn pháp lý cho các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn, nhằm mục đích hỗ trợ việc tiếp tục và mở rộng dịch vụ của họ cho những người có nhu cầu.

Hỗ trợ
Chúng tôi hỗ trợ và phát triển hoạt động của công ty luật LTS trên khắp nước Việt Nam và nước ngoài, bằng cách sử dụng kinh nghiệm và sự hiểu biết của chúng tôi để đảm bảo mọi nỗ lực của Luật LTS đều nhắm mục tiêu hiệu quả nhất và có tác động lớn nhất.

Hợp tác
Công việc của chúng tôi được thông báo bởi nhu cầu của mọi người, được phát triển trong sự hợp tác với các bên liên quan như các đối tác và được cung cấp bởi một mạng lưới các luật sư tình nguyện viên và cả sinh viên luật.

Tranh tụng
Chúng tôi mong muốn thu thập và công bố bằng chứng từ khắp các mạng lưới của chúng tôi về các yêu cầu tư vấn pháp lý của những người có nhu cầu, bao gồm các tác động của cải cách trợ giúp pháp lý và chúng tôi ủng hộ cho sự thay đổi tích cực.

Ảnh hưởng
Chúng tôi sử dụng bằng chứng mà chúng tôi thu thập từ công việc của mình để ủng hộ và tác động đến thay đổi chính sách và quy định cản trở việc cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí và hỗ trợ cho những người có nhu cầu.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ không thể truy cập dịch vụ của chúng tôi, khách hàng của Luật LTS trả lời:  “sẽ vô gia cư”, “sẽ mất nhà” và “sẽ bị phá sản”.

Đến với luật LTS là đến với NHÀ LÀM LUẬT ĐỈNH CAO.